กุ้งแม่น้ำกับกุ้งก้ามกราม แตกต่างกันยังไง

Hoykha

กุ้งแม่น้ำกับกุ้งก้ามกราม แตกต่างกันยังไง

images
images
17 Jun 2022

กุ้งแม่น้ำกับกุ้งก้ามกราม แตกต่างกันยังไง

กุ้งแม่น้ำโดยแท้จริงแล้ว จะอาศัยตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ทั้งในน้ำจืด และ น้ำกร่อย มีก้ามใหญ่ มีลักษณะเนื้อแน่น เรียกว่ากุ้งก้ามกราม หรือ กุ้งนาง ด้วยความต้องการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน ทำให้กุ้งแม่น้ำ หรือ กุ้งนาง ตามแหล่งน้ำธรรมชาติของไทย เริ่มลดน้อยลง จึงมีการนำเข้ากุ้งแม่น้ำจากประเทศในแถบใกล้เคียง ประเทศอินเดียและบังคลาเทศ รวมถึงมีการเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามเกิดขึ้น คำว่ากุ้งแม่น้ำ ใช้เรียกกุ้งที่จับได้จากแหล่งกำเนิดธรรมชาติโดยตรง ส่วนกุ้งก้ามกรามส่วนใหญ่ใช้เรียกกุ้งที่เกิดจากการเพาะพันธุ์นั่นเอง

กุ้งนาง คือ กุ้งก้ามกรามเพศเมียลำตัวและก้ามมีขนาดเล็กกว่าเพศผู้เสมอเมื่อมีอายุเท่ากัน กุ้งหลวง คือ เป็นสัตว์น้ำที่กินอาหารทุกชนิดแต่ที่ชอบคือ อาหารจำพวกเนื้อสัตว์ ตัวโต เปลือกสีครามปนเขียว ก้ามสีฟ้า มีหนาม วางไข่ในน้ำกร่อย กุ้งแก้ว คือ กุ้งที่มีไขมันในหัวเป็นก้อน สีแดงเข้ม รสชาติจะออกมันๆ สดๆ เนื้อเด้งๆ กุ้งโก๋ คือ กุ้งกร้ามกรามตามบ่อเลี้ยง ไซต์ไม่ได้มาตรฐานของกุ้งก้ามกราม โดยมีลักษณะตัวเล็ก, หัวโต นิยมใช้ตามร้านหมูกระทะ หรือ ร้านบุฟเฟต์ เพราะราคาย่อมเยาว์กว่า

กุ้งแม่น้ำกับกุ้งก้ามกราม
กุ้งแม่น้ำกับกุ้งก้ามกราม
กุ้งแม่น้ำกับกุ้งก้ามกราม
กุ้งแม่น้ำกับกุ้งก้ามกราม
กุ้งแม่น้ำกับกุ้งก้ามกราม
กุ้งแม่น้ำกับกุ้งก้ามกราม
กุ้งแม่น้ำกับกุ้งก้ามกราม
กุ้งแม่น้ำกับกุ้งก้ามกราม
กุ้งแม่น้ำกับกุ้งก้ามกราม
กุ้งแม่น้ำกับกุ้งก้ามกราม